KURZY NORDIC WALKING

PRETEKY NORDIC WALKING

ZOZNAM INŠTRUKTOROV NW

ŠPORTOVÁ FEDERÁCIA NORDIC WALKING 

Sme súčasťou celosvetovo najväčšej organizácie nordic walking ONWF.

CIELE

Hlavným cieľom SFNW je šírenie nordic walking na všetkých úrovniach a výkonnostných ako aj vekových kategoriách v Slovenskej republike. Ako rýchlo sa rozvíjajúci moderný šport si získava stále viacej prívržencov. Chceme predstaviť nordic walking ako športovú disciplínu a získať čo najviac priaznivcov a zrušiť mýtus o tom, že nordic walking je aktivita pre starých a chorých. Je to moderný šport pre všetkých a poskytuje športové vyžitie naozaj každému bez ohľadu na vek, kondíciu či zdravotný stav.

SMEROVANIE

Ako usporiadateľ Slovenského a svetového pohára, chceme prinášať stále väčšie zázemie v oblasti športového nordic walking. Našou snahou je výchova mladej generácie, školenie inštruktorov a trénerov, zoskupovanie športových a rekreačných klubov, jednotlivcov, ako aj príprava reprezentácie pre medzinárodné preteky, či už majstrovstva sveta alebo svetový pohár, aby aj Slovenská republika mala svoje zastúpenie na medzinárodnej pôde.
Celosvetovo je snaha zaradiť nordic walking ako olympijský šport. Sme radi, že môžeme ako slovenská federácia byť súčasťou celosvetovo najväčšej organizácie nordic walking ONWF.

PARTNERI SFNW