KURZY A TRÉNINGY NORDIC WALKING   

Kurz pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

JÚN 2024

KURZ INŠTRUKTOR NORDIC WALKING

KURZ POZOSTÁVA Z TEORETICKEJ A PRAKTICKEJ ČASTI

 história a vývoj NW vo svete a na Slovensku

 technika NW, benefity
 vedenie kurzov, možnosti podnikania

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate certifikát ONWF / najväčšej nordic walking federácie na svete / ktorý Vás oprávňuje k výučbe a vedeniu kurzov NW ako aj na podnikanie v oblasti NW.

Kurz bude prebiehať v dňoch 11.-15.06.2024 - online prednášky vždy 17,00 - 19,00 hod. a 15.06.2024 praktická časť v Trnave/Kamenný mlyn.
Poprosíme Vás o nainštalovanie aplikácie ZOOM, následne Vám bude na mail zaslaný link na videohovor vždy niekoľko minút pred prednáškou.


PRE ÚSPEŠNÉ ABSOLVOVANIE KURZU JE NEVYHNUTNÉ OVLÁDANIE ZÁKLADNEJ TECHNIKY NORDIC WALKING.

V cene kurzu nie je zahrnuté ročné členské v SFNW vo výške 20,00€. 
Prihláška je platná po úhrade kurzovného:
Suma 250,00€
IBAN:  SK02 8330 0000 0028 0258 5070
BIC/SWIFT:  FIOZSKBAXXX
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko
Po zaslaní prihlášky a úhrade kurzovného Vám budú zaslané štúdijné materiály.

Kurz inštruktor

KURZY

ZOZNAM INSTRUKTOROV 

Aktuálny zoznam inštruktorov Nordic Walking pôsobiacich na Slovensku.  ▶ ▶ ▶

ZOZNAM KURZOV 

Aktuálny zoznam kurzov Nordic Walking organizovaných na Slovensku.  ▶ ▶ ▶

ŠKOLENIA

Školenia pre inštruktorov, trénerov a rozhodcov Nordic walking .  ▶ ▶ ▶