HISTÓRIA NORDIC WALKING

Original Nordic Walking - história

Pôvodný Nordic Walking vo svojej súčasnej podobe začal svoju cestu do celého
sveta z Fínska na jar roku 1997. Marko Kantaneva už nezávisle vyvinul rôzne Nordic
Walking cvičenia pre kurzové skupiny počas štúdia a práce vo Fínskom športovom
inštitúte pri Vierumäki, Fínsko, v rokoch 1994 - 1997. Marko používal Nordic Walking
ako súčasť svojich diplomových prác (1994-1997), napriek tomu, že v tomto období
táto pohybová aktivita sama o sebe ani neexistovala. Túto skutočnosť vedel aj jeho
veľmi uznávaný profesor Risto Virtanen, ktorého kontaktoval výkonný riaditeľ
Suomen Latu (Centrálne združenie pre rekreačné športy a outdoorové aktivity) Pán
Tuomo Jantunen. Tuomo si vypýtal od Rista, aby napísal článok o tejto neuveriteľnej
fyzickej aktivite a poskytol pár fotiek s predvádzaním správnej  techniky chôdze s
palicami. Risto mu povedal, že pozná osobu, ktorá by mohla žiadosť určite vybaviť.

Prvá učebnica Nordic Walking - SAUVAKÄVELY, 1997

Keď Marko dostal kontaktné informácie od Rista Virtanena, tak kontaktoval Tuoma
Jantunena a predstavil sa. Marko sa spýtal na požiadavky na obsah článku. "Šesť
strán" povedal Tuomo. Ako kompenzáciu tohto písania sa dohodli na vyplatení
vzdelávacieho štipendia pre jeho štúdium vo výške 1 000 fínskych mariek (= 165 € /
235 USD). Text bol čoskoro dokončený, pretože Marko už predtým študoval tému vo
vzťahu k výučbe telesnej výchovy na Fínskom športovom inštitúte, ako aj v rámci
dokončovania diplomovej práce v odbore Inštruktor telesnej výchovy. Krátko po
odoslaní textu dostal Marko spätnú väzbu od Tuoma. "Vďaka za text. Bolo by možné
zorganizovať fotenie vo Vierumäki? Ja zoženiem palice od spoločnosti Exel a Vy by
ste mohli priniesť dobrovoľníkov na fotenie “. Dohodli sa na dni, kedy sa to celé
uskutoční a v dohodnutý deň bolo zorganizované fotenie na pôde Fínskeho
Športového inštitútu vo Vierumäki. Fotografie boli urobené podľa pokynov, ktoré mal
Marko uvedené v časopise Suomen Latu Latu & Polku. Po nafotení išli spoločne na
šálku kávy, kde sa k nim pripojil vtedajší produktový manažér Taisto Manninen zo
spoločnosti Exel Oyj.

Palice

Marko začal s nadšením navrhovať úplne prvé palice na Nordic Walking. Špička
hrotu bola braná ako objekt najpodrobnejších projekčných prác. Marko to považoval
za najviac nevyhnutný a absolútne kľúčový bod palíc na Nordic Walking. Marko sám
mal množstvo nepríjemných spomienok na dlhé túry počas lyžiarskych rokov, keď mu
napredovanie často sťažovali konáre či kusy kôry prichytávané na špičkách palíc.
Podľa jeho názoru tomuto sa musí v budúcnosti jednoznačne zabrániť. Špička musí
byť tupá, no napriek tomu dostatočne ostrá na to, aby udržala priľnavosť aj na
piesočnatých cestách. Marko vtedy bral ako samozrejmosť, že Nordic Walking je
väčšinou vhodný na lesné cesty. Okrem špičky chcel Marko zmenšiť veľkosť hrotu,
pretože veľký krúžok sa často zasekol v kríkoch alebo tráve. Marko si chcel byť
istý, že ani tento detail nenaruší napredovanie Nordic Walkerov na úzkych
chodníkoch cez lesy. Tieto poznatky vyústili v  prvé „zasadnutie o vývoji produktu“
v histórii Nordic Walking. Pri odchode z Vierumäki nechal Taisto Manninen Markovi
niekoľko bežeckých palíc na testovanie. Markovou úlohou bolo určiť tri základné
veľkosti palíc. (Pamätaj  – v týchto časoch Nordic Walking ešte ani neexistoval, a
Exel silne pochyboval o tom, že obchodníci so športovým vybavením budú pripravení
zahrnúť do predaja nový produkt – palice s rôznymi dĺžkami).

Niekoľko dní po stretnutí Taisto opäť kontaktoval Marka a povedal, že technické
náčrty na hroty palíc na Nordic Walking boli pripravené. Dohodli sa na ďalšom
termíne stretnutia a spoločne študovali náčrty popri šálke kávy v jedálni Kaskela
Fínskeho športového inštitútu. Jeden z Markových profesorov, pán Matti Kauppinen,
sa tiež zúčastnil stretnutia, aby predniesol jeho komentáre k plánom. Výkresy boli
celkom uspokojivé a celkom vyhovovali dizajnu, ktorý Marko vytvoril pred niekoľkými
dňami. Markovi sa podarilo presvedčiť Taista, že investícia sa naozaj oplatí a že
samotný produkt – Nordic Walking – je viac než dobrý. Na konci stretnutia si podali
ruky a Taisto pripomenul Markovi, aby si ešte raz preštudoval veľkostné alternatívy
týchto špeciálnych palíc určených na Nordic Walking.

Palice - správna dĺžka

Niekoľko týždňov po tomto stretnutí zazvonil Markov mobil uprostred jeho rannej
šálky kávy. Na displeji sa zobrazilo TAISTO EXEL. -  "Tu je Taisto z Exel, ahoj, mám
pre teba text" propagačný bulletin, ale už sa Vám podarilo dokončiť tabuľku s
veľkosťami palíc? Toto je jediná vec potrebná na začatie marketingu tohto športu“.
Marko na to úplne zabudol. Napriek tomu odpovedal: „Môžem zavolať trochu neskôr,
momentálne som na dosť nevhodnom mieste?" Tak sa na tom dohodli.
Marko sa okamžite vyrútil do dielne, ktorá stála na jeho dvore v blízkosti domu, kde
býval. Schmatol kopu lyžiarskych palíc, ktoré mu nechal Taisto. Obzrel sa okolo seba
a potom si všimol ich suseda Pekku Nakariho, ktorý stál na dvore a sledoval jeho
deti, ako sa hrajú. Marko sa najprv spýtal Pekku, či má chvíľu. Naozaj mal čas, a tak
dvaja muži, obaja s výškou minimálne 190 cm, začali s výpočtom dĺžky palíc Nordic
Walking. Chvíľu kráčali a potom diskutovali o ich reakciách na Nordic Walking. Marko
si všetko zaznamenával a zapisoval výsledky. Mal jedno jasné východisko na určenie
dĺžky Nordic Walking palíc. Palica musela byť kratšia ako palice na bežecké
lyžovanie, ale aj tréningové palice na zjazdovky, ktoré využívajú lyžiari. Táto
hypotéza o dĺžke palíc bola potvrdená skúsenosťami získanými počas lekcií Nordic
Walking, ktoré sám poskytoval.
Keď dokončili testy v teréne, Marko sa vrátil domov a sadol si k počítaču. Pripravil
veľkostnú tabuľku na základe výšky chodcov od 1,5 m po 2 m. Palice, ktoré mal k
dispozícii na komerčné využitie, mali tri rôzne dĺžky. On ich určil ako 120 cm, 125 cm
a 130 cm. Tento rozmerový rozptyl, ktorý je založený na ich testovaní, sa stále
používa ako základ pri výbere palíc na Nordic Walking.
Neskôr spomína – „bolo dokonca zábavné diskutovať o správnych rozmeroch Nordic
Walking palíc. Z času na čas to bolo na túto tému - aj mierne škodoradostne – kedy
niekto prišiel s absolutistickými víziami o správnych rozmeroch s odkazom na
 veľkostnú tabuľku palíc. Potom sa zvyčajne opýtam na zdôvodnenie ich tvrdení a
často som bol ohromený fanatickým zmýšľaním, akým sa ľudia snažia presadiť svoje
názory s vedeckými termínmi. Vyvinutie správnej veľkosti palíc ma presvedčilo, že
dosiahnuť funkčnú a praktickú vec v tomto svete nie je až tak ťažké za predpokladu,
že ľudia majú jasnú predstavu o tom, čo chcú a hľadajú."
„Najmä preto, že na základe mojich skúseností a môjho jasného názoru na správnu
dĺžku „originálnej palice na Nordic Walking“ som prišiel k finálnemu záveru už na jar
roku 1997. Vedeckú istotu - že môj záver bol správny - som získal neskôr. V roku
2004 v štúdii, ktorá bola organizovaná v KIHU - vo Výskumnom ústave olympijských
športov v Jyväskylä, Fínsko."

Nordic Walking - prvé školenia
Na jeseň 1997 Marko uskutočnil aj školenia (Originálnych) Nordic Walking
inštruktorov pre úplne prvý Suomen Latu (Ústredné združenie pre rekreačné športy a
aktivity v prírode). Už prvá zima (1997-1998) sa niesla v znamení Nordic Walkingu
a stala sa stále viac populárnou celoročnou pohybovou aktivitou. Počas celej zimnej
sezóny 1997 – 1998, Marko - vo Fínskom športovom inštitúte - viedol denné kurzy
Nordic Walking podľa inštrukcií, ktoré napísal vo svojom diele „SAUVAKÄVELY“ na
jar 1997.
To bolo vtedy, keď sa zistilo, že ľudia chcú praktizovať Nordic Walking počas celého
roka,  akonáhle vytiahnu päty z domu.

 
 
Zdroj: Marko Kantaneva, Marcin Szulc